En av verdens eldste behandlingsformer

Hva er hensikten med massasje?

Massasje er en av de eldste behandlingsformer vi kjenner. Målet med massasje er å påvirke kroppsvev for å få en positiv virkning.

Hva er klassisk massasje?

I klassisk massasje brukes forskjellige teknikker for å påvirke hovedsakelig muskulaturen. De vanligste teknikkene som brukes er stryking, knaing og gnidning. Målet med klassisk massasje å avspenne eller stimulere muskulatur, forbedre kroppskontakt og kroppsbevissthet og redusere smerter. Klassisk massasje og svensk massasje brukes mye om hverandre og blir derfor ofte kalt for klassisk svensk massasje.

Hva er sportsmassasje?

Sportsmassasje er mer intensiv der man går dypere inn i kroppsvevet. Det utføres før, eller etter idrettsprestasjoner. Målet med massasjen er å løse opp stram muskulatur og løsne muskelknuter.
Sportsmassasje kalles ofte for idrettsmassasje.

Hva er svensk massasje?

Svensk massasje ble oppfunnet rundt 1860-tallet av den legen Johann Georg Mezger fra Nederland. Mange tror at det var den svenske Per Henrik Ling som oppfant svensk massasje, og han får ofte æren for oppfinnelsen, men det var mezger som systematiserte massasjeteknikkene.
Peter Lings oppfinnelse var en treningsfokusert metodikk som brukte motstand og bevegelser for å behandle sykdommer, det er det vi kaller fysioterapi i dag. Det var veldig lite massasje i prosedyrene og teknikkene som ble brukt av Ling.
Lings bevegelsessystem brukte en del av de samme navnene som Mezgers massasjeteknikker, og det er der misforståelsen kommer fra. Svensk massasje er ikke helt svensk og er utviklet av den nederlanske Mezger, men Ling kan få æren av å ha utviklet mye av den moderne fysioterapien.

Hva er et triggerpunkt?

Et triggerpunkt er et vondt punkt i muskulaturen der en del av muskelfibrene er sammentrukket. Smerten stråler utover når man trykker på punktet. Et triggerpunkt kalles også for en muskelknute. Ved å trykke på punktet, er målet å løse opp i muskulaturen slik at den kan slappe av.

Kilder:

Bunkan, B., Schultz, C., & Toverud, K. (2009). Medisinsk massasje (3. utg. ed.). Oslo: Gyldendal akademisk.
Mæhlum, Sverre. (2017, 8. februar). massasje. I Store medisinske leksikon. Hentet 12. november 2019 fra https://sml.snl.no/massasje
Les mer på min blogg